בלוג

סחר, יצוא, יבוא סכין

מהי החזקת סכין שלא כדין?

האיסור על החזקת סכין מצוי בחוק העונשין בס'186 אשר קובע כי אדם המחזיק סכין או אגרופן מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי ההחזקה נעשתה למטרה כשרה דינו- מאסר חמש שנים. סכין מוגדר בס'184 לחוק העונשין:" כלי בעל להב או כלי אחר שמסוגל לדקור או לחתוך". ומגדיר "אולר"- סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה ס"מ ושלא ניתן להפכה, בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע. 

ס'186 החזקת אגרופן או סכין שלא כדין– 

 (א)  המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו – מאסר חמש שנים.

 (ב)  לעניין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת השנייה, או בסמוך אליהם.

  (ג) השר לביטחון הפנים רשאי בצו, מטעמים של שמירה על ביטחון הציבור ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה לעניין סעיף קטן (ב).

למעשה, המחוקק רואה בעין מחמירה את כול הקשור לשימוש בסכין שלא כחוק. לפי חוק העונשין סכין היא לא רק סכין קונבנציונלית אלא גם כל חפץ אחר אשר באמצעותו ניתן לדקור ולחתוך, כמו למשל דוקרן. 

מהו אגרופן- אגרופן לפי חוק העונשין מוגדר כללי ממתכת, אשר אפשר "להלביש" על כף יד של אדם. אגרופן משמש בתור כלי אשר יכול לחזק ולהעצים, פגיעה גופנית באדם. 

מה המאשימה צריכה להוכיח כדי להרשיע אדם בעבירת החזקת סכין?

1.מחוץ לבית או לחצרים- המאשימה צריכה להוכיח כי  הנאשם החזיק  אגרופן או סכין מחוץ לבית או לחצרים של הנאשם. אולם, החזקת סכין בתחום הבית או חצרים לא מהווה עבירה פלילית כלל. 

2. מטרה כשרה- על הנאשם להוכיח בבית המשפט כי עצם ההחזקה של האגרופן או סכין מחוץ לתחומי הבית או חצרים הייתה למטרה כשרה. במידה והנאשם יצליח להוכיח את היסוד הזה, בית המשפט יזכה את הנאשם מהאישום. כלל ברוב המקרים במשפט פלילי הנטל להוכיח את אשמת הנאשם נופל על המדינה אולם בעבירה זו הנטל להוכיח כי ההחזקה הייתה למטרה כשרה מוטלת על הנאשם. 

3.החזקת אולר ס'186 (ב)- בסעיף זה נקבע כי ישנה חזקה שאומרת שהחזקת אולר הינה למטרה כשרה . ואם התביעה רוצה להוכיח אחרת הנטל מופנה כלפיה. בנוסף, הסעיף קובע סייג לגבי החזקת אולר במוסדות חינוך ובמקומות שבהם קבע השר לביטחון פנים בצו בתוספת השנייה כי החזקת אולר לא תזכה לחזקה של מטרה כשרה. כלומר, הכוונה היא שנטל ההוכחה להוכיח מטרה כשרה יופנה כלפי הנאשם ולא כלפי המדינה. 

4. עונש- בס'186 המחוקק קובע כי העונש בגין עבירת החזקת אגרופן או סכין הינו עונש של עד חמש שנות מאסר. 

מהי עבירת הסחר, ייצוא ויבוא סכין? 

לפי חוק העונשין עבירת סחר, ייצוא ויבוא סכין קובעת שמי שסוחר או מצייר או מייבא סכין שלא נועדה לשמש במקצוע או עסק או למצרכי בית או למטרה כשרה , דינו מאסר שבע שנים. 

הסעיף דורש באחת מהחלופות כי הסחר או ייבוא יהיו למטרה כשרה, הכוונה במטרה כשרה היא שלמעשה בית המשפט בוחן את ההצדקה להחזקת סכין על פי הנסיבות, כאשר על הנאשם לספק הסבר הגיוני להחזקת הסכין. עליו יהיה להראות כי לא הייתה לו כל אפשרות אחרת למעט החזקת סכין ולכן מדובר על החזקה כשרה. 

לפי הפסיקה ישנה דרישה לסיבה ספציפית וידועה מראש ואינה מסתפקת בסכנה כללית. על הנאשם להראות כי במועד בו הוא נתפס מחזיק בסכין, לא הייתה כל ברירה אחרת אלא להחזיק בסכין לאור הסכנה שהיה נתון. 

ס'185 סחר, ייצור ויבוא סכין- 

הסוחר, מייצר או מייבא סכין שלא נועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצרכי בית או למטרה כשרה אחרת, דינו – מאסר שבע שנים.

 מהו איסור מכירת סכין לקטין?

מכירת אגרופן או סכין לקטין הינה עבירה חמורה הטומנת בצידה עד 7 שנות מאסר. מטרת החוק הינו להגן על הציבור ולמנוע הפצת כלי תקיפה קטלניים לקטינים שהינם קלי דעת ועלולים לעשות שימוש קטלני בסכינים או אגרופנים. 

ס'185א לחוק קובע כי בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין למעט סכין לצורכי בית, לקטין. האיסור חל על בעל עסק ו/או מי שעובד בעסק. האיסור לא חל על סכין המשמשת לצורכי בית. בנוסף, החוק מעניק לבעל עסק או למי שעובד בעסק לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו סכין או אגרופן, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו. מטרת הוראה זו היא להעניק סמכות חוקית לבעל עסק לברר את גילו של הרוכש בכדי שלא ייפול לביצוע עבירה פלילית במקום בו קיים ספק בדבר גילו של מי שמבקש לרכוש סכין שלא לצורכי בית. 

יש לציין, כי החוק קובע חובה על בעל עסק אשר מוכר אגרופנים או סכינים, להציג במקום בולט בעסקו הודעה ברורה שיקבע השר לביטחון הפנים, המפטרת את הוראות האיסור על ממכר סכינים או אגרופנים לקטינים. העונש בגין עבירה זו הינו עונש של עד שבע שנות מאסר. 

ס'185 איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין- 

  1. בעל עסק או מי שעובד בעסק לא ימכור אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, לקטין; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שבע שנים. 
  2. ענין סעיף קטן (א), רשאי בעל עסק או מי שעובד בעסק לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
  3. בעל עסק המוכר אגרופנים או סכינים, יציג במקום בולט בעסקו הודעה, בצורה שיקבע השר לביטחון הפנים, המפרטת את הוראות סעיף זה; הוראה זו לא תחול על עסק המוכר סכינים לצורכי בית בלבד.
  4. י שלא קיים את הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

משרדנו בתקשורת

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.Search