בלוג

סחר בסמים

מהו סחר בסמים?

 עבירת הסחר בסמים קבועה בפקודת הסמים המסוכנים. ס'13 לפקודה קובע את האיסור על סחר בסמים. העונש לצד עבירה זו הוא 20 שנות מאסר. סחר בסמים מוגדר כעסקת חליפין בין שני אנשים. סחר בסמים נוצר במצב שבו אדם קונה סמים ומעביר לאדם אחר את הסם. כדי להרשיע אדם בעבירה זו יש להראות כי התקיים מסחר בין הנאשם לאדם אחר. 

התופעה הנפוצה ביותר בעידן הטכנולוגי בתחום הסחר הסמים הוא סחר באמצעות אפליקציות כמו "טלגראס" המאפשרות סחר קל ומהיר. יש לציין כי גם מסירת סם במפגש חברי ללא כול תמורה מהווה מבחינה חוקית סחר בסמים. 

תרופות ומרשמים באינטרנט– החל משנות ה-90 קמו באינטרנט מספר רב של אתרים אשר מציעים למכירה תרופות ללא צורך במרשם רופא. באמצעות אתרים אלו מתאפשרים לסוחרי הסמים להשלים עסקות סמים ללא צורך במפגש פיזי עם ספק הסם. 

ס'13  לפקודת הסמים המסוכנים- ייצוא, ייבוא וסחר והספקה– "לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל."

"סם מסוכן" – חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם. 

ס'14 תיווך– לא יתווך אדם- בין בתמורה ובין שלא בתמורה בפעולה האסורה לפי ס'13. 

ס'19א עונשין– העובר על הוראות סימן זה, דינו- מאסר עשרים שנה או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בס'61(א)(4) לחוק העונשין. 

מה ההבדל בין סחר בסמים לבין שימוש עצמי בסמים?

כאשר מדובר בסחר בסמים, זוהי פעולה שבה מועבר לאדם סם אחר תמורת כסף. בנוסף, החוק מתייחס לא רק לסוג הסם אלא גם לכמות הסם. הפקודה מגדירה כמויות שונות של סמים מסוגים שונים שיכולים להימצא אצל אדם והדבר ייחשב כסם לשימוש עצמי. הכוונה היא שמעבר לכמויות אלו יעלה כי מדובר בסמים שנועדו לסחר בהם ולא לשימוש עצמי.

מה הדין אם יש לסוחר עבר פלילי או ללא עבר פלילי?

יש לציין כי מספר הפעמים בהם סחרתם בסמים ונתפסתם יש משקל בקביעת העונש שתקבלו. כך שאם בפעם הראשונה שנתפסם המערכת תגלה הבנה והעונש יהיה בהתאם. לעומת זאת, אם עברכם מעיד על עבירות קודמות או דומות העונש יהיה חמור יותר בהתאם לעברכם. 

איך עבירות סחר בסמים מתגלות?

עבירות סחר בסמים מתגלות בעקבות מבצעי אכיפה יוזמים של המשטרה הכוללים שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים כגון האזנות סתר, עשיית שימוש בסוכן משטרתי סמוי שמתחבר לאוכלוסייה העבריינית והופך להיות חלק ממנה תוך שהוא מתעד את ביצוע העבירות. ולאחר כן מתבצעים מעצרים של כלל המעורבים בפרשה ופעילותו של הסוכן הסמוי נחשפת. 

מה הדין אם בסחר בסמים מעורבים קטינים?

במצבים של סחר בסמים קטינים עלולים מעורבים בתור סוחרים בסמים או כמי שמעורבים בדרכים אחרות- כצרכני הסם, מתווכים בהפצתו. מי שמעודד קטינים להשתמש בסמים עשוי לקבל עונש של עד 25 שנות מאסר. כמו כן, אם הקטין החזיק בסם לשימוש עצמי הפרשה עלולה להסתיים ללא רישום פלילי .

הדחת קטין לסמים מסוכנים 

21.   (א)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1)   נותן לקטין סם מסוכן;

(2)   בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(3)   משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

           (ב)  לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.