בלוג

סחר בנשים

מהו סחר בנשים- 

סחר בבני אדם הינה תופעה בינלאומית נרחבת שעניינה העברת בני אדם בין מדינות תמורת כסף שמשולם להם, בדרך כלל למטרות ניצול כוח העבודה. הסחר בבני אדם יכול להתבצע בהסכמת האדם המעובר או בניגוד לרצונו ומתאפיין במעבר מסביבות עניות נכשלות למדינות עשירות יותר. 

בבסיסה עומדת ההתייחסות לאדם כאל חפץ והפעלת פרקטיקות  שונות של שליטה, שלילת חירות וניצול. מדובר בבעיה גלובלית כאשר ההערכה היא שכ50 מיליון בני אדם נסחרים וחיים תחת עבדות מודרנית, ומתוכם מעל שישה מיליון מנוצלות בתעשיית המין. 

בישראל קיים סחר בבני אדם בענפים שונים( סיעוד, בניין, ניקיון), בתעשיית המין, החזקה בתנאי עבדות בקשרי נישואין. סחר בבני אדם יכול לכלול חציית גבולות, הכנסת אדם למדינה בצורה בלתי חוקית אבל יכול להתרחש גם בתוך גבולות המדינה. 

סחר בנשים הוא מקרה פרטי של סחר בבני אדם. ברוב המקרים מדובר בעבירות הסובבות סביב זנות. המקרים הכי נפוצים ומוכרים הם העברת נשים ממדינה למדינה על מנת לנצל אותן לזנות. העסקתם וסרסור בהן כזונות תוך תשלום מועט או ללא תשלום בכלל. חטיפת הנשים ושידולן לעיסוק בזנות תוך קצירת הרווחים שלהן וניצול הפגיעות שלהן. 

ס'377  א. (א) הסוחר באדם לשם אחד מאלה או הסוחר באדם ומעמידו בכך בסכנה לאחד מאלה, דינו – מאסר שש עשרה שנים:

(1)   נטילת איבר מאיברי גופו;

(2)   הולדת ילד ונטילתו;

(3)   הבאתו לידי עבדות;

(4)   הבאתו לידי עבודת כפיה;

(5)   הבאתו לידי מעשה זנות;

(6)   הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה;

(7)   ביצוע עבירת מין בו.

           (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה – מאסר עשרים שנים.

           (ג)   המתווך לסחר באדם כאמור בסעיף קטן (א), בין בתמורה ובין שלא בתמורה, דינו כדין הסוחר באותו אדם.

           (ד)  בסעיף זה, "סחר באדם" – מכירה או קניה של אדם או עשיית עסקה אחרת באדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

רמות הסחר בנשים- 

סחר בנשים יכול להתרחש בשלוש רמות: גלובלית, אזורית, ומקומית. סחר גלובלי הוא סחר בנשים מאוקראינה לישראל. סחר אזורי מתקיים בין מדינות עם גבול משותף, כמו בין בורמה לתאילנד. מעבר של נשים מחבר המדינות לישראל דרך מצרים הנו שילוב בין סחר נשים גלובלי ואזורי. 

סחר ברמה מקומית מתרחש כאשר נשים נסחרות בין סוחרים באותה ארץ. בישראל מתקיים סחר אינטנסיבי בכל שלוש הרמות. מה שמאפשר את הסחר בנשים בישראל בכל הרמות הוא קיומה של רשת בינלאומית של ארגוני פשע, אשר רוב חבריה הם מארצות חבר המדינות. 

תיקון חוק סחר בבני אדם 2006- 

בשנת 2006 הורחב החוק הקיים בנושא סחר בבני אדם, מתוך כוונה לייצור חוק מקיף ורחב שיאפשר לרשויות להתמודד בצורה טובה יותר עם התופעות השונות של סחר בבני אדם ובניהן תופעת הסחר בנשים למטרות זנות. 

כחלק מהמאבק רשויות החוק הפסיקו להתייחס לקורבנות הסחר בנשים כאל פושעות והוגדרו עונשים מחמירים לעוסקים בסחר בבני אדם ובסחר בנשים. ישנה הנחייה לחייב את העבריינים לפצות את הקורבנות וניתנה הסכמה לבית המשפט לקיים את הדיונים בתיקים אלו בדלתיים סגורות במידת הצורך כדי להגן על הקורבנות. 

על פי התיקון לחוק, העונש המקסימלי בגין עבירת סחר יהיה בטווח שבין 16-20 שנות מאסר. בנוסף, כדי לא לאפשר מצבים של ענישה מקלה נקבע בחוק כי העונש המינימאלי בגין עבירות אלו יהיה רבע ממקסימום תקופת המאסר הקבוע בחוק. 

הסחר בנשים התפתח במשך כעשור בטרם נתן עליו המחוקק הישראלי את דעתו, אולם הוא כולל עבירות שנאסרו עוד קודם כמו סרסרות, שידול לזנות, כליאה, אינוס. עבירות הקשורות לסחר נאסרו בחוקים נוספים, כמו בחוק שיווי זכיות האישה וחוקים המגנים על זכיותיהם של קורבנות עבירות מין. 

בסוף שנת 2000 התקבל תיקון 56 לחוק העונשין, אשר הגדיר מפורשות את עבירת הסחר בבני אדם:" המוכר או הקונה אדם להעסקתו בזנות או המתווך לקנייה או מכירה כאמור, דינו- מאסר שש עשרה שנים." בתיקון 56 יש ליקויים רבים, כמו למשל הדרך בה נוסח, סחר בבני אדם למטרות אחרות כמו פונדקאות נותר למעשה חוקי. 

איך בית המשפט מתייחס לעבירת סחר בנשים- 

עבירת הסחר זוכה לגינוי מלא בכל בתי המשפט. השופט אנגלרד הסתמך על המשפט העברי בקבעו שעשרת הדיברות עצמם אסרו על סחר בבני אדם:" לא תגנוב  בגונב נפשות הכתוב מדבר".( בש"פ 291/01) השופט טירקל פסק כי :" העבירה של סחר בבני אדם לצורך העסקתם בזנות היא מן העבירות הבזויות והנתעבות ביותר.. יש בה מן הזוועה שבמכירת אדם, מן האכזריות וההשפלה שבניצול מיני ומן האימה שבסחיטה". (בש"פ 9274/01) .

השופט חשין ציין כי בעירת הסחר חמורה ולא בכדי העובר אותה צפוי למאסר של 16 שנה: עלינו להילחם בדמותו המודרנית והמכוערת של חסר העבדים ואנו, בבתי המשפט, משימה הוטלה עלינו להעלות את תרומתנו למלחמה זו שמלחמת חורמה היא". (בש"פ 7542/00).

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.