בלוג

סחיטה באיומים

מהי סחיטה באיומים?

סחיטה באיומים היא איום לפגוע שלא כדין במטרה להניע אדם אחר לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו. ניתן לסחוט באיומים בכל דרך ובכול צורה: בכתב על פה או בהתנהגות. על האיום להיות מופנה כלפי אדם ולאיים עליו בפגיעה שלא כדין בגופו, חירותו, פרנסתו, שמו הטוב, צנעת הפרט שלו. 

סחיטה באיומים היא פשע הכרוך בשימוש בכפייה, איומים או אלימות כדי להשיג משהו ממישהו. יכול לקרות באמצעות איומים להרוג בני משפחה או פגיעה ברכושם. מעשה הסחיטה יכול להתבצע על ידי יחדים, קבוצות, עסקים, וממשלות.

עבירות סחיטה באיומים מציבות איום ממשי על בטחונו של הזולת, על פרטיותו ועל שלומו. מטרתן של עבירות אלו הם ניצול פחדיו וחששותיו של הפרט לטובת קידום מטרותיו של האדם המאיים. לכן, גם המחוקק ובתי המשפט רואות בעבירות סחיטה באיומים עבירות פליליות חמורות ביותר שיש לייצר בציבור רתיעה מפניהן. 

ס'428 לחוק העונשין מגדיר מהי סחיטה באיומים– "המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו – מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו – מאסר תשע שנים."

אילו מעשים עלולים להיחשב מבחינה חוקית בתור עבירת סחיטה באיומים?

במצב שבו נעבירה עבירת סחיטה באיומים, די בהוכחה המעידה על כוונת הסוחט להניע את הנסחט לביצוע פעולה מסוימת, כדי להוכיח שהעבירה בוצעה. במקרים כאלו, לא מתחייבת הצגת הראיות המעידות על הוצאת האיום אל הפועל. עצם הכוונה של הגורם המאיים מספיקה לכשעצמה. 

להלן מספר דרכים נפוצות של ביצוע עבירות סחיטה באיומים:

  1. פרוטקשן- גביית דמי חסות. איום לפגוע בעסק של אדם במידה ולא ישלם דמי חסות לעבריין. 
  2. סחיטה ברשת- איום לפרסם ברשתות חברתיות מידע אינטימי, סרטון או תמונות בעלי תוכן מיני במידה ואדם לא ייכנע לדרישות העבריין. 
  3. דרישה להימנע מפעולה- הימנעות מדיווח על עבירה, הימנעות מהגעה למקום מסוים. 
  4. דרישה לפעולה- תשלום כסף לעבריין, התפטרות ממשרה. 

מה העונש הצפוי לצד עבירת סחיטה באיומים?

הענישה הקבועה בחוק העונשין בגין עבירת איומים וסחיטה נעה בין עונשי מאסר של 7 ועד 9 שנים. 7 שנות מאסר בגין עבירת סחיטה באיומים בנסיבות רגילות, וכאשר מדובר על עבירת סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות העונש יכול להגיע ל9 שנות מאסר. בנוסף, גם כאשר מדובר על עבירת סחיטה באיומים שלא הגיעה לכדי מימוש, העבריין צפוי לעונש מאסר של עד 7 שנים. 

האם יש שוני בין עבירת סחיטה באיומים לבין עבירת איומים?

חוק העונשין מגדיר עבירת איומים בתור מצב שבו אדם מנסה להפחיד את זולתו. לעומת זאת, כאשר מדובר בעבירת סחיטה באיומים- הפחדת הקורבן נועדה להניע אותו לבצע או להימנע מביצוע של פעולה מסוימת על פי דרישות המאיים. מה שכן משותף בין עבירות אלו, הוא בעצם השימוש באיומים בתור אמצעי להפחדת הקורבן. 

כמו כן, קיים הבדל ברף הענישה של עבירות איומים, בהשוואה לעבירות סחיטה באיומים, כאשר העונש בצידן של עבירות איומים הוא עד שלוש שנות מאסר. עם זאת, במידה ולאדם המאיים יש עבר פלילי ועבירת האיומים היא המעידה הראשונה שלו, אפשר שעונשו יופחת עד כדי מאסר על תנאי. 

יסודות עבירת סחיטה באיומים- 

יסוד עובדתי- התביעה נדרשת להוכיח כי הנאשם איים על המתלונן כאשר על פי המבחן האובייקטיבי של האדם הסביר, בכוח האיום להטיל מורא בלבו של המתלונן. 

יסוד נפשי- התביעה נדרשת להוכיח כי לנאשם הייתה כוונה להניע אדם, בכוח האיום- לעשות מעשה פוזיטיבי כלשהו או להימנע מעשיית מעשה, שהוא רשאי לעשותו. 

על התביעה להוכיח את התמלאות שני היסודות ברמה שמעבר לכל ספק סביר. באו הדברים לביטוי בעניין אמיר אבו שמאלה נ' מדינת ישראל בו זיכה בית המשפט העליון נאשם שהורשע בבית המשפט המחוזי בעבירות של סחיטה באיומים. דובר באדם שאמר למתלונן כי הוא עובד בשב"כ וכי הוא מחזיק כלי נשק ברכבו. בית המשפט העליון ציין כי היסוד העובדתי של עבירת הסחיטה באיומים כולל את רכיב "איום", בכתב, בעל פה, או בהתנהגות.

הקביעה כי ביטוי מסוים הוא בעל תוכן מאיים, מבוססת על נקודת מבטו של האדם הסביר, תוך התייחסות לנסיבות המעשה כמו גם לנסיבות של המאוים המסוים כאדם מן היישוב. לאחר ניתוח נסיבות העניין קבע בית המשפט כי לא עלה בידי התביעה להוכיח במידת הוודאות הדרושה במשפט פלילי, כי הנאשם ביצע את המעשים הנמנים על היסוד העובדתי של העבירה בה הורשע, לגופם של דברים ציין בית המשפט כי לא הוכחו האמירות שיוחסו לנאשם וכי הצהרותיו אודות עובדתו בישרות הביטחון, וכן הצבעתו על רכבו אינן מבוססת כשלעצמן את יסוד "האיום" כלפי המתלונן. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.