בלוג

התעללות בקטין ס'368ג

מהי עבירת התעללות בקטין? 

ס' 368ג התעללות בקטין או בחסר ישע– העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו – מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו – מאסר תשע שנים. 

עבירת התעללות בקטין או חסר ישע מוגדרת בחוק העונשין כעשיית מעשה התעללות גופנית, נפשית, או מינית כלפי קטין או חסר ישע. העונש בגין ביצוע עבירה זו יכול להגיע לעד 7 שנות מאסר או 9 שנות מאסר. 

המחוקק קובע במפורש שהתעללות בקטין איננה בהכרח תקיפה שלו או הכאה. אולם, לא רק תקיפה תיחשב כהתעללות בקטין הגוררת עונש אלא גם מניעת מזון, מניעת אפשרות להתקלח ומגוון עונשים שבעבר אולי נחשבו לגיטימיים, יכולים לעלות כדי התעללות. 

מי נחשב כעונה על הגדרת הסעיף קטין או חסר ישע? לפי החוק קטין, הוא כל אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה. חסר ישע לצורך עבירה זו מוגדר ככל אדם שמחמת גילו, מחלתו, מוגבלותו הנפשית, או כל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, כגון אדם מבוגר מאוד שנתמך במטפל. 

יסודות העבירה ס'368ג – 

ראשית, התביעה צריכה להוכיח כי הנאשם התעלל בקטין או בחסר ישע, כאשר ההתעללות יכולה להיות גופנית נפשית או מינית. נקבע כי עבירת ההתעללות היא עבירה התנהגותית ובה אין צורך להוכיח כי התרחשה התוצאה של גרימת חבלה ולכן אפשר להרשיע בעבירה זו גם על דרך של מחדל. שנית, התביעה צריכה להוכיח את היסוד הנפשי, כלומר שהיה לנאשם מודעות לטיב המעשה או מחדל ולאותן נסיבות המוזכרות בהגדרת העבירה. 

חלופות למושג התעללות מלשון העבירה ישנן כמה אפשריות למושג " התעללות" שיכולות להוות את הבסיס להרשעה בגין עבירה זו:

התעללות גופנית- מוגדרת בפסיקה ככוללת מעשים אקטיביים, מחדלים או התנהגויות שיש בהן הפעלת כוח או אמצעי פיזי אחר לשם גרימת נזק, סבל גופני או נפשי לקורבן ההתעללות. 

התעללות מינית- כוללת בתוכה כל ביצוע של עבירת מין כלפי קטין או חסר ישע, כאשר רשימת עבירות המין כוללת בתוכה את עבירת האינוס, עבירת הבעילה האסורה בהסכמה. 

התעללות נפשית- מורכבת ביותר מבין סוגי ההתעללות המוניים בחוק משום שהיא קשה להגדרה וקשה לזיהוי. 

מהי חובת הדיווח המצויה בחוק

ס'368ד חובת דיווח- 

(א) היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שלושה חדשים.

(ב)  רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע – שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו – חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר ששה חדשים.

 (ג)   היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר ששה חדשים.

חוק העונשין קובע שחובה על כל אדם שיש לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע על ידי האחראי עליו לדווח על עבירה זו בהקדם לעובד סוציאלי. 

משמעות הסעיף היא שהתלונה על עבירה זו יכולה להגיע למשטרה לא רק מהטין או חסר הישע עצמו, אלא גם ממבוגרים אחרים שאינם מעורבים ישירות באירוע ומחויבים על פי חוק לדווח. 

עונש הנגזר מהנסיבות בהן בוצעה העבירה- חומרת הענישה למי שמתעלל בילדים מתייחסת לשלושה רכיבים עיקריים: 

חומרת העבירה- ככול שהעבירה קשה יותר כך רף הענישה עולה. 

קרבת הפוגע לילד- אם מי שפגע בילד הוא האפוטרופוס שלו, הענישה עלולה להיות הרבה יותר קשה. במקרים שבהם הפגיעה בילד הייתה חמורה, העונש הצפוי יכול להגיע לעד תשע שנות מאסר. 

התעללות- התעללות בקטין היא עבירה קשה מאוד. עם זאת, ישנה החמרה בהתייחסות לנושא ההתעללות ובהגדרת המרכיבים המאפשרים למחוקק יחס למבצע העבירה התעללות בקטינים.  העונש בגין עבירה זו מתחיל משבע שנות מאסר. 

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

משרדנו בתקשורת

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.