בלוג

איסור משחקים

עבירות הימורים הן עבירות פליליות מתחום המוסר. הם מוגדרות בסימן י"ב לחוק העונשין שעניינו משחקים אסורים והגרלות והימורים. הימורים ומשחקים מסוכנים מתקיימים במגוון דרכים וצורות שונות כגון, מכונת מזל, משחק פוקר, הימורי ספורט והימורים מקוונים ברשת. הלכה למעשה , הימורים לא חוקיים מוגדרים כמשחק שבו אדם יכול לזכות בכסף או בשווה כסף על סמך תוצאות התלויות יותר בגורל מאשר בהבנה או ביכולת כלשהי. 

ס'224 מגדיר מהו משחק אסור ומקום עריכתו, וכן מהם הגרלה והימור. על פי החוק, משחק אסור הוא כל משחק שבו אדם עשוי לזכות בכסף, שווה כסף או טובת הנאה, בהתאם לתוצאות המשחק, כאשר התוצאות תלויות בגורל יותר מאשר ביכולת או הבנה.

על מנת להוכיח קיומו של "משחק אסור", צריכים להתקיים שני תנאים במקביל. הראשון, על המשחק להיות כזה שניתן לזכות בו בתמורה חומרית או טובת הנאה, בהתאם לתוצאות המשחק. התנאי השני הוא שהתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר במידת ההבנה של המשתתף או יכולתו במשחק. בהתאם לחוק משחק אסור כולל גם מכונות מזל, כל עוד השפעת המזל על התוצאה במשחק גדולה מהשפעת ההבנה או יכולת המשחק.  

מקום משחק אסור הוא כל מקום ציבורי, או מקום שפתוח לבני אדם מסוימים וניתן לערוך בו משחק אסור. החוק לא מבדיל בעניין זה בין מקום אשר מוחזק רק לשם קיום המשחקים או שהוא מוחזק גם למטרות נוספות כגון מגורים.  

עם זאת, יש לציין כי לפי ס'230, הוראות החוק לא חלות על משחק, הימור או הגרלה אשר לא חורגים מגדר שעשוע או בידור, עריכתם מכוונת לקהל אנשים מסוים והם לא נערכים במקום משחקים אסורים. בנוסף, כאשר שר האוצר התיר מראש עריכת משחק אסור או הגרלה, או שמדובר בהימור שעורך מפעל הפיס, לא תהיה תחולה לחוק. 

ס'225 איסור הגרלות והימורים– המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4).

הגדרה של משחק אסור מורכבת משני חלקים: פרס כספי ומזל. 

פרס כספי-החוק קובע כי משחק אסור הוא משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת הנאה. הגדרה מאוד רחבה שמכניסה בתוכה כל פרס שהוא. 

מזל- לפי לשון החוק משחק אסור הוא משחק שבו תוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או יכולת. 

ס'226 איסור משחקים– המשחק משחק אסור, דינו – מאסר שנה אחת או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2).

ס'224 סעיף הגדרות- 

"משחק אסור" – משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"מקום משחקים אסורים" – חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסויימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת;

 "הגרלה" – כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

 "הימור" – כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט.

דוגמא מהפסיקה- 

בעניין בעת"מ 455/05 מדינת ישראל נ' תשעים כדורים, נקבע כי בינגו שנערך במועדון לא קיימו את תנאי ס'230 והיוו עבירה פלילית. כלומר, משחק הבינגו נחשב כמשחק אסור, היות ועריכתם כוונה לקהל חברים רחב, בעת שהחברות במועדון לא היית בעלת משמעות או משקל. הפרסים שנתנו היו יקרי ערך וחרגו מהתנאי של משחק לשם שעשוע. בשל כך לא ניתן למקום רישיון עסק. 

ראיות לעניין משחק אסור- 

ס'232 לחוק העונשין קובע את סדרי הראיות לעבירת ההימורים ומשחקים אסורים. החוק קובע כי במשפט על עבירה בשל משחק אסור רשאי בית המשפט להרשיע נאשם על יסוד עדות שותף לעבירה גם אם אין לה סיוע. 

ס'232 ראיות- 

 במשפט על עבירה בשל משחק אסור לפי סימן זה –

(1)   רשאי בית המשפט להרשיע את הנאשם על יסוד עדות שותף לעבירה גם אם אין לה סיוע;

(2)   פסק דין במשפט פלילי שנקבע בו כי במקום פלוני נערך משחק אסור, מותר לקבלו כראיה על כך בכל משפט אחר לפי סימן זה ואין נפקא מינה מי היה הנאשם.

אין באמור לשמש כייעוץ משפטי שכן כל מקרה נבחן לגופו. אתם או יקירכם הסתבך עם החוק?

היוועצות עם עורך דין פלילי מנוסה בשלב מקדמי יכולה לעשות את ההבדל בין חקירה "רגילה" שבסופה התיק ייסגר בלא כלום, ובין "הפללה עצמית" שתוביל למעצר במקרה הטוב, ובמקרה החמור יותר – לכתב אישום. אם גם אתם אדונים לגורלכם – פנו אלינו עכשיו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. נשמח ללוותכם, לייצג להכווין ולפתור את הסוגייה המשפטית על הצד הטוב ביותר. בטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, ולשביעות רצונכם.

הנה הטלפון הישיר שלי:050-7719770 , התקשרו עכשיו ללא דיחוי, או שילחו הודעה בכל שעה: WhatsApp, אנו כאן בשבילכם. 

ראו עוד: אודות המשרד | שירותי המשרד | ההליך הפלילי | משרדנו בתקשורת | שאלות ותשובות | בלוג פלילי | המלצות | צור קשר  

צרו קשר
אנחנו כאן בשבילכם

אני עומד לרשותכם 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אשמח לענות על כל שאלה, לתמוך, ללוות ולהסיר מכם טרדות ודאגות. אעשה את כל הדרוש על מנת לעמוד בציפיותיכם, ובטוחני כי נבצע את הליווי והייצוג ברמה הגבוהה ביותר, לשביעות רצונכם. הינכם בידיים טובות ומקצועיות! השאירו פרטים ואחזור בהקדם.