עבירות חטיפה

מהן עבירות החטיפה?  עבירות חטיפה מהוות פגיעה ישירה בחירות הפרט כי עצם אפקט החטיפה נשללות מהקורבן זכויות יסוד: פגיעה בחופש התנועה, פגיעה בשגרת חייו של הקורבן, פגיעה רגשית ומנטלית והיעדר וודאות מה יעלה בגורלו. משכך, המחוקק קבע עונשי מאסר ממושכים…

חטיפה ממשמורת

מהן עבירות החטיפה?  עבירות חטיפה מהוות פגיעה ישירה בחירות הפרט כי עצם אפקט החטיפה נשללות מהקורבן זכויות יסוד: פגיעה בחופש התנועה, פגיעה בשגרת חייו של הקורבן, פגיעה רגשית ומנטלית והיעדר וודאות מה יעלה בגורלו. משכך, המחוקק קבע עונשי מאסר ממושכים…

כליאת שווא

מהי עבירת כליאת שווא? חופש התנועה היא אחת מהזכויות הבסיסיות המוגנת בחוק יסוד של כבוד האדם וחירותו, אשר קובעת את זכותו של כל אדם לנוע באופן חופשי ממקום למקום מבלי לדאוג ש/לא יעצרו אותו או יפגעו בו. מדינות דמוקרטיות אסרו…