תקיפת שוטרים

תפקידה של מערכת החוק בישראל לסייע בשמירה על הסדר הציבורי ע”י שוטרים. על כן, מערכת החוק רואה בחומרה כאשר שוטר מותקף בעת מילוי תפקידו ומגדירה בחוק מאסר של שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים.
על מנת להרשיע אדם בתקיפת שוטר – עליו להיות מודע כי מדובר בשוטר. למשל, במקרה שבו אדם תוקף שוטר שאינו לובש מדים או הזדהה בפניו כשוטר, לא יהיה ניתן להרשיעו בתקיפת שוטר.

חייגו עכשיו 050-7719770