קובלנה פלילית

באמצעות הגשת קובלנה פלילית מאפשר המחוקק לכל אזרח בחלק מסוים מן העבריות, למשל בעבירת לשון הרע, להניע הליכים פלילים כנגד האדם שביצע נגדו עבירה פלילית וזאת ללא מעורבות של רשויות החקירה והתביעה. יחד עם זאת – בהנחה והתביעה תראה כי יש בקובלנה כל ממש היא יכולה ביוזמתה להיכנס בנעליי הקובל ולנהל את הקובלנה ככתב אישום של ממש בו המדינה תובעת את הנאשם.
הקובלנה הפלילית נועדה לשרת את הערכים של הבאת עבריינים לדין ושמירת אמון הציבור באכיפת החוק. בדרך זו ידע כל אזרח, ובמיוחד נפגעי עבירה, כי יש בידיים לתרום להשלטת הסדר הציבורי.

קובלנה פלילית הינה בעצם התרחשותו של אישום פלילי, אבל להבדיל מאישום פלילי סטנדרטי בו המדינה היא הצד התובע, במצב של קובלנה פלילית יתבע אדם פרטי את הנאשם. קובלנה פלילית היא פרוצדורה פלילית, אשר בשל גורמים בהם אדם כל שהוא מבצע לנקוט בהליך של תביעת אדם אחר בשל ביצוע עבירה פלילית. בעצם, היוועצות על ידי עורך דין תיתן בידכם להנהיג פרוצדורה פלילית אל מול מי שביצע עבירה פלילית בצורה עצמאית וללא עירוב של תביעה וגורמי חקירה. במצב של קובלנה פלילית שכיחה הסיטואציה אשר בה הוגשה מקודם תלונה למשטרת ישראל אבל מכל מיני סיבות, כמו לדוגמה – אי הוכחה או אי עניין עבור הציבור הרחב, בוצעה החלטה של סגירת התיק הפלילי ולא להמשיך בפרוצדורה הפלילית. במצבים אלו, כאשר מתעכבת הפרוצדורה, הגשה של כתב אישום אל מול הנאשם, המתלונן ממש מתייאש. לכן סיטואציה שכזאת, כאשר קיימות הרבה הוכחות, אשר עשוית להביא לכדי משפטו של אדם אשר הסב נזק, אפשר להגיש כנגדו קובלנה בשל העבירה הפלילית אותה הוא ביצע.

כמו כן, פרוצדורה זו לא בהכרח מהווה המוצא הסופי, אשר מבוצע רק אחרי שמשטרת ישראל מבצעת החלטה לט להגיש כתב אישום, כי אם הפרוצדורה של קובלנה פלילית עשויה להיות פרוצדורה מרכזית אל מול הנאשם, אף שהמשטרה עוד לא מחליטה אם כן או לא להגיש כתב אישום. בנוסף לזאת, הזכאות של הגשת קובלנה פלילית לא מבוצעת בתנאי של תלונה אשר הוגשה בעבר, אל משטרת ישראל או לחלופים בפתיחה של תיק חקירה אל מול הנאשם.

מה הוא הפשר של קובלנה פלילית?

על ידי הגשה של קובלנה פלילית, אפשר לבוא לכדי אותו ממצא של כתב אישום ובכל מיני מצבים עשויים להפוך לכתב אישום, הדבר יתבצע בעת בה פרקליט המחוז ייטול אחריות לנהל את הדין. חרף זאת שכל אדם פרטי באפשרותו להגיש קובלנה פלילית, יש בנמצא תרחישים בהם עשוי בית משפט לאלץ את המתלונן למנות עורך דין אשר ינהל את הפרוצדורה הזאת.

מה העברות אשר בעטין אפשר להגיש קובלנה פלילית?

העבירות אשר בעטין אפשר להגיש קובלנה נמצאת בתוספת השניה של חוק סדר המשפט הפלילי ומרביתן הן עבירות של עוון פשוטות, שעוסקות בעימות בין אדם כל שהוא לבין אדם פרטי. באופן זה אפשר להגיש קובלנה בעבירה של מטרד, הסבה של נזק לנכס, בריונות, הסגה של גבול ותקלות של הציבור הרחב. בנוסף לכך, אפשר להגיש בשל עבירה בהתאם לפקודה של זכות יוצרים, עבירה בהתאם לחוק הגנה של פרטיות, עברה בהתאם לחוק הגנה על הצרכן, עבירה בהתאם לחוק הבחירה בכנסת וכיוצא בזה. מאידך, יש בנמצא עבירות אשר לא אפשרי להגיש בעטין קובלנה פלילית כך שאי אפשר להגיש קובלנה על עבירה המלווה בשימוש יתר של כוח בחיק המשפחה, או במצב אשר בו החשוד בביצוע של עבירה הינו קטין אשר לא הגיע לגיל ארבע עשרה, או במצב אשר בו מוגש כתב אישום פלילי באמצעות המדינה בשל אותו מעשה או לחלופין במצב אשר בו הנאשם הינו עובד מדינה.

הרגישות אשר טמונה בהליך של קובלנה פלילית – 

אדם זכאי להגיש קובלנה פלילית אשר תלווה בהרבה דאגה, בשל כך שבהרבה מצבים המתלונן ירא פן אין בידיו מספיק הוכחות כדי להביא את מי שהסב לו נזק למשפט. מאידך, הדאגה של בזבוז זמן משווע וביצוע של פרוצדורת שווא, נוכח הדאגה כי הקובל מונע מן הצורך של נקמה, הביאו את בית המשפט לכתוב כמה קביעות השמות גדר לאפשרות של הקובל. בצורה זו כאשר בית משפט ימצא לנכון כי הקובל לא יכול לבצע קובלנה פלילית, או כי הוא עורך את ענייניו בצורה טורדנית, בסמכות בית משפט לחדול מהליך של קובלנה פלילית או שמא למנות לו ייצוג של עורך דין. 

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button