עבירת איומים

עבירת איומים מתייחסת למעשים של הפחדה או הטלת אימה על אדם תוך פגיעה בביטחונו האישי, בין אם החשש מפני פגיעה הוא ריאלי ובין אם לאו. כלומר, במידה והנפגע מרגיש מאוים או מפוחד בגין אמירה כזו או אחרת, הקשורה לחייו, חירותו, גופו, רכושו וכו' – מדובר בעבירת איומים. רבים אינם יודעים זאת אך אמירה מאיימת נחשבת כעבירה פלילית חמורה ועומדים לצידה עונשים כבדים.
בהתאם לחוק העונשין סעיף 192: "המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר , הן במטרה להפחיד, להזיק או להקניטו – דינו מאסר שלוש שנים" .

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button