עבירות רצח

עבירת הרצח היא עבירת הפשע החמורה ביותר במשפט הפלילי שכן היא גורמת להמתה של אדם מתוך כוונה תחילה. קדושת החיים היא ערך עליון ולכן נטילת חיי אדם דינה מאסר עולם. יחד עם זאת כיום לא קל להוכיח את כוונת הרצח שכן מצרכיה היא כוונה תחילה, הכנה מוקדמת, וההערכות לשם ביצוע הקטילה. לעיתים קשה להוכיח זאת בבית המשפט מאחר והרבה מקרי קטילה מתרחשים מתוך להט הרגע, בחמימות מוח, לא תכנון מוקדם או כתוצאה מקינטור שקדם לכך על ידי הקורבן, ובמקרה כזה בו יש סמיכות זמנים בין הקינטור לבין מקרה הקטילה, כמעט ולא ניתן להוכיח את כוונת הרצח.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button