עבירות נשק

החוק בישראל אוסר על נשיאת נשק, יבוא נשק או ייצור של כלי נשק. כלומר כל פעולה הקשורה בנשק ללא קבלת אישור מהגורמים הרלוונטיים מוגדרת בחוק כעבירה פלילית שיש בגינה עונשי מאסר וזאת למען הגנה על שלום הציבור.
על פי החוק, הרוכש או המחזיק בנשק ללא קבלת היתר דינו מאסר 7 שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת, דינו מאסר 3 שנים. הנושא או מוביל נשק ללא היתר לנשיאה או הובלה דינו מאסר 10 שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת דינו 3 שנים.

חייגו עכשיו 050-7719770