מעשה מגונה בפומבי

ביצוע עבירות מעשה מגונה בפומבי מתייחסות אל מעשים בהם אדם חושף את איבר מינו בפני אחרים או עוסק בפעילות מינית אחרת שלא בהסכמתם. מעשים אלו נעשים לעיני כל באופן פומבי ומתוך כוונה תחילה.
החוק בישראל מתייחס לכך בשני אופנים: מעשה מגונה שנעשה בציבור וללא הסכמה או מעשה מגונה פומבי שנעשה תוך ניצול יחסי מרות, יחסי עבודה או יחסי תלות.

מהו מעשה מגונה בפומבי?

על פי חוק העונשין, ההגדרה של מעשה מגונה היא פעולה מינית שמטרתה לספק את האדם המבצע אותה או בכדי לבזות או להטריד אחרים. אלו יכולות להיות התבטאויות מילוליות מיניות, תנועות שנחשבות למגונות וכן התפשטות – החוק איננו מגדיר בצורה מדויקת אילו מעשים נחשבים למגונים, אך על פי פסיקות בתי משפט בנושא הכוונה היא לתקיפה מינית שאיננה בהכרח כוללת מגע באדם אחר. מעשה כזה בכל זאת ייחשב לתקיפה גם אם מדובר באדם שמבצע פעולות  מסוג זה בעצמו בלבד, זאת בשל העובדה שהאדם האחר שהיה נוכח במקום, או האנשים שהיו חשופים לפעולה – חשו מוטרדים בעינה ולא הביעו את הסכמתם להיחשף אליה.

פומביות המעשה, משמעה כי הפעולה המגונה התבצעה באיזור או במתחם שאנשים מורשים לגשת אליו, משמע מקום ציבורי שאיננו נגיש למבצע העבירה בלבד אלא מאפשר נוכחות של בני אדם נוספים, בין אם הכניסה לאחרים כרוכה בתשלום ובין אם לא. מהבחינה הזו, הן מקומות הומי אדם כמו רחובות העיר או מתחמי קניות והן מקומות קטנים אך ציבוריים כמו חנות או מרפאה, שבהם יש רק אדם אחד זולת מבצע העבירה, ייחשבו בשני המקרים ל"פומביים" – ומכאן שפעולה המוגדרת בחוק כמגונה ותתרחש בהם, תיחשב ל"מעשה מגונה בפומבי".

הענישה על ביצוע מעשה מגונה בפומבי

הענישה על מעשים מגונים בפומבי נחלקת אף היא לכמה דרגות בהיבט של חומרת העבירה, כאשר היא מפרידה בין פעולות שכוונו לסיפוק אישי בלבד של מבצע העבירה, לבין פעולות שמטרתן היא גם לפגוע באדם אחר. החוק מפריד, כאמור, בין עבירה שבוצעה במתחם ציבורי כשמבצע העבירה אינו מכוון אותה כלפי אדם ספציפי, לבין עבירה אשר כן כוונה לאדם מסוים ושתכליתה לפגוע בו. יתרה מכך, החוק מחמיר בנוגע למעשים אלו, כאשר הם נעשים תוך שימוש לרעה ביחסי עבודה או יחסים מקצועיים או אחרים, הקיימים בין העבריין לקורבן. 

במידה שאכן ישנם יחסים כאלה, גם מעשים מיניים שבוצעו במקום פומבי על ידי אדם מסוים אל מול אדם אחר, שלא כללו מגע ושנעשו בהסכמה בין הצדדים, לכאורה, ייתכן שייחשבו למעשים מגונים בפומבי אם האדם השני ירגיש מוטרד או מבוזה כתוצאה מהם. הענישה במקרה כזה היא מאסר של שנה.

העונש על עבירת מעשה מגונה בפומבי יכול אף להיות כבד יותר ולהגיע לשלוש שנות מאסר, אם העבירה בוצעה מול קטין שעדיין לא מלאו לו שש עשרה שנים, כאשר המעשים יחשבו למגונים בין אם הביע הקטין את הסכמתו להם ובין אם לא. 

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button