מעשה מגונה בפומבי

ביצוע עבירות מעשה מגונה בפומבי מתייחסות אל מעשים בהם אדם חושף את איבר מינו בפני אחרים או עוסק בפעילות מינית אחרת שלא בהסכמתם. מעשים אלו נעשים לעיני כל באופן פומבי ומתוך כוונה תחילה.
החוק בישראל מתייחס לכך בשני אופנים: מעשה מגונה שנעשה בציבור וללא הסכמה או מעשה מגונה פומבי שנעשה תוך ניצול יחסי מרות, יחסי עבודה או יחסי תלות.

חייגו עכשיו 050-7719770