הסדר מותנה

הסדר מותנה הוא הסדר שנחתם בין הנאשם בהליך הפלילי לבין הפרקליטות, שבמסגרתו הפרקליטות נמנעת מהגשת כתב אישום. אפשרות להסדר מותנה קיימת לפני הגשת כתב אישום ולעיתים אף אחרי הגשת כתב אישום לבית המשפט.
ההסדר נכנס לחוק במסגרת תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי משנת 2013 ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, הקובעת כי במקרים מסוימים יהיה ניתן להגיע להסדר מותנה עם הנאשם ובמידה והנאשם יעמוד בתנאים שסוכמו, ייסגר התיק נגדו כאילו לא היה וכל זאת לפני שמגיעים לפתחו את בית המשפט (במקרה זה יישאר רישום משטרתי לחובת הנאשם בדומה לתיק בגור משום חוסר בראיות, או חוסר עניין לציבור).

חייגו עכשיו 050-7719770