בקשות חנינה

בקשת חנינה הינו הליך אשר באמצעותו מוחלים לאדם שהורשע בפלילים על ידי ביטול העונש שקיבל בהליך המשפטי, באמצעות: הפחתת עונש מאסר, הפחתת עונש פסליה, מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות.
בבקשת חנינה יש להתייחס לנסיבות ביצוע העבירה וגם לנסיבותיו האישיות של מבקש הבקשה, בין היתר למצבו הבריאותי, כלכלי, תעסוקתי אישי ועוד, כמו כן רצוי וכדאי לצרף אסמכתאות התומכות בבקשתו ככל הניתן.

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button