Archive

הציעו לך לחתום על הסדר מותנה לסגירת תיק פלילי? אם זומנת לחקירה משטרתית או לפרקליטות, והובאת בפני יחידת, חשוב שתקרא את המאמר הבא לפני שתנקוט בכל פעולה בנושא. בשורות הבאות נסביר מה זה ההסדר, עבור מי הסדר מיועד, מה התנאי לקבלת הסדר, ומהן זכויותיך בהליך....

לאחר שחשוד נחקר במשטרה, התיק יכול להתפתח בשני מסלולים עיקריים. האחד - הוא הגשת כתב אישום, והאחר - הוא שיוחלט לסגור את התיק. למרבה הצער – לא יהיה חכם לסמוך על טוב ליבו של התובע/פרקליט המטפל בתיק, שיחליט על דעת עצמו לסגור את התיק. משכך –...

לאחר שחשוד נחקר במשטרה, התיק יכול להתפתח בשני מסלולים עיקריים. האחד - הוא הגשת כתב אישום, והאחר - הוא שיוחלט לסגור את התיק. למרבה הצער – לא יהיה חכם לסמוך על טוב ליבו של התובע/פרקליט המטפל בתיק, שיחליט על דעת עצמו לסגור את התיק. משכך –...

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button