Archive

הסדר מותנה הוא הסדר שנחתם בין הנאשם בהליך הפלילי לבין הפרקליטות, שבמסגרתו הפרקליטות נמנעת מהגשת כתב אישום. אפשרות להסדר מותנה קיימת לפני הגשת כתב אישום ולעיתים אף אחרי הגשת כתב אישום לבית המשפט. ההסדר נכנס לחוק במסגרת תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי משנת 2013 ובהתאם...

לאחר שחשוד נחקר במשטרה, התיק יכול להתפתח בשני מסלולים עיקריים. האחד - הוא הגשת כתב אישום, והאחר - הוא שיוחלט לסגור את התיק. למרבה הצער – לא יהיה חכם לסמוך על טוב ליבו של התובע/פרקליט המטפל בתיק, שיחליט על דעת עצמו לסגור את התיק. משכך –...

לאחר שחשוד נחקר במשטרה, התיק יכול להתפתח בשני מסלולים עיקריים. האחד - הוא הגשת כתב אישום, והאחר - הוא שיוחלט לסגור את התיק. למרבה הצער – לא יהיה חכם לסמוך על טוב ליבו של התובע/פרקליט המטפל בתיק, שיחליט על דעת עצמו לסגור את התיק. משכך –...

חייגו עכשיו 050-7719770