Archive

מחשבים ואינטרנט הפכו לצורת ההתנהלות המרכזית בעולם שלנו כיום. אלו הן הפלטפורמות בהן רבים מאיתנו עובדים, לומדים, רוכשים, מנהלים קשרים חברתיים ומבצעים אינספור פעולות סביב השעון. יחד עם התפתחות הטכנולוגיות והרחבת השימוש במחשב, חלה גם עלייה במגוון המעשים הפליליים בתחומי הסייבר והמחשוב. למעשה, כל ביצוע עבירות...

משחקי הימורים מכונים גם כמשחקים אסורים שבהם עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. עבירות הימורים כוללים גם הגרלות, הימורים ומשחקים אסורים ועיקרה של העבירה היא בעצם ההשתתפות, בין אם האדם שיחק באופן...

עם השנים החלה תופעת ההונאה בכרטיסי אשראי לתפוס תאוצה. להבדיל מעבירות גניבה אחרות, כמו למשל: גניבת רכבים, פריצה לבתים, השחתת רכוש וכדומה, גניבה באמצעות כרטיסי חיוב מוגדרת על ידי המחוקק כעבירת הונאה, ללא התייחסות להיקף הרכוש שנגזל ולחומרתה.   אם כך כיצד מתבצעות עבירות כרטיסי אשראי? וגניבת...

חוק קובע כי "המשלח אש בדבר לא לו, דינו – מאסר 15 שנים; עשה כן במטרה לפגוע בנכס, באתר טבע, בצמחיה או בבטחת דיירי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם, דינו – מאסר 20 שנה". הענישה נחשבת כחמורה שכן מטבעה של האש להתפשט מבלי שתהא יכולת...

לא פעם מגיעים למשרדנו תיקים הנוגעים לעבירות זיוף, החל מאנשים נורמטיביים שזייפו חתימה ועד למעשים מורכבים יותר שמטרתם לקבל דבר במרמה. עבירות זיוף מתייחסות לתחומים רבים, לדוגמה: זיוף מסמכים, זיוף אישורי לימודים, זיוף אישור בעלות על נכס / רכב, זיוף כספים (מטבעות, שטרות), זיוף הנעשה...

קבלת דבר במרמה, כפי שמוגדרת בסעיף 415 של חוק העונשין בישראל, היא עבירה חמורה בכל קנה מידה. למרות שהציבור הישראלי נחשף לה מדי פעם – למשל, דרך האישומים שהוטלו על ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ואשת ראש הממשלה הנוכחי, שרה נתניהו – רבים עדיין לא...

עבירות הונאה מתייחסות לעבירות שתוצאתן היא השגה של דבר מה בדרך לא כשרה. עבירות הונאה מתייחסות לקשת רחבה של פעולות, למשל: זיוף, הטעיה, הצגת מצג שווא וכו' שכל מטרתם שמבצע העבירה ייהנה מפירותיה שלא כדין....

ביצוע עבירת גניבה בידי עובד הינה עבירה הזהה לעבירת גניבה, אך יחד עם זאת מדובר במערכת יחסים המבוססת על אמון מצד אחד, וגניבה מהצד השני המערערת את הבסיס ליחסים אלו. בגין ביצוע עבירת גניבה בידי עובד שערכה של הגניבה עולה על 1,000 ₪ העונש עלול...

חיבלו לכם ברכב במזיד? חיבלתם בכלי רכב של מישהו אחר? תתפלאו לשמוע מה העונש הקבוע בחוק: המחוקק קובע כי מדובר בעבירה מסוג פשע והענישה עליה חמורה במיוחד! סעיף 413 ה' לחוק העונשין: "ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו דינו – מאסר חמש שנים". מדוע הענישה בפגיעה ברכב...

עבירת היזק לרכוש במזיד מתייחסת למעשה שבו אדם הורס או פוגע באופן ישיר בנכס במזיד ועל כך דינו 3 שנות מאסר. החוק מבוסס על הצורך בהגנה לקניינו ורכושו של האזרח....

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button