Archive

ביצוע תיווך בעסקת סמים מהווה עבירה פלילית אשר עונשה עד 20 שנות מאסר, הדומה בחומרתו לענישה בעבור ביצוע עבירת סחר, ייבוא או ייצוא בסמים. תיווך בעסקת סמים חל כאשר ישנו תיווך של צד ג' בין שני אנשים או יותר למטרת סחר בסמים....

ייבוא או יצוא סמים הינם עבירות חמורות מאד אשר לצידן סנקציית ענישה של עד 20 שנות מאסר. ייבוא סמים נחשב לאחת העבירות החמורות ביותר בפקודת הסמים המסוכנים, לכן העונש המקסימלי יכול להגיע ל 20 שנות מאסר. בנוסף עשויות להינקט נגד הנאשם גם פעולות נוספות כגון פסילת...

ע"פ פקודת הסמים המסוכנים חל איסור מוחלט על גידול, ייצור, הפקה או הכנה של סם. העונש הקבוע בחוק בגין גידול סם הינו עד 20 שנות מאסר. עורך דין פלילי שלומי ביזק...

ההבדל העיקרי בין עבירת הסחר ולבין שימוש עצמי תלויה בכמויות הסם שנתפסו. המחוקק רואה בחומרה מעשה של סחר בסמים והעונש לצד העבירה הוא 20 שנות מאסר. על מנת להוכיח סחר בסמים נדרשת הוכחת פעולת המסחר בין הנאשם לאדם אחר. מה ההבדל בין שימוש עצמי לבין סחר...

החוק אוסר על החזקת סמים, בין אם לשימוש עצמי ובין אם למטרת סחר. החזקת סמים הינה עבירה פלילית ולצידה עונש מאסר. בגין סחר הענישה מחמירה עוד יותר ועומדת על תקופת מאסר של 20 שנה. ההבדל בין השניים טמון בכמויות הנתפסות, שכן אם אדם מחזיק בכמות...

על פי פקודת הסמים המסוכנים חל איסור על החזקת סם (מריחואנה, קוקאין, הרואין וכו'), הנחשבת כעבירה פלילית כשלעצמה. יחד עם זאת, קיימת ההבחנה משמעותית בכמויות הנתפסות. שכן אלו קובעים אם אכן מדובר בהחזקה לשימוש עצמי בלבד או לשם סחר, שכן במקרים של סחר הענישה חמורה...

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button