Archive

עבירות מרמה והונאה הן עבירות בהן נעשה שימוש במניפולציה ובתחבולות מתוכננות ומכוונות מתוך מטרה להשפיע על אדם או קבוצת אנשים ולהועיל רק למי שמבצע אותן. במקרים רבים מדובר בעבירות בעלות אופי פיננסי או עסקי (כגון הונאה של בנקים או של רשויות המס, ולחלופין קבלת תשלום...

עבירת מרמה והפרת אמונים מתייחסת אל עובד ציבור המבצע בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או שמנצל את תפקידו על מנת להשיג טובות הנאה אישיות, או מעשה שעלול לפגוע בציבור ויש בו הפרת אמון שהציבור רוכש למערכת השלטונית – כל אלו יוגדרו כמעשי מרמה והפרת אמונים. בגין...

עבירות כלכליות מסוג עבירות מס מתייחסות לכל דרך שבה נעשית העלמת מס משלטונות המדינה או דיווח כוזב אודות המע"מ. החקירה מתנהלת על ידי חוקרי רשות המיסים, חוקרי מס הכנס, חוקרי מע"מ, בשיתוף עם היחידה לפשיעה כלכלית. לפיכך, מתנהל מול הנאשם בעבירות מס ומע"מ הליכים פלילים,...

עבירות שוחד הינו מצב שבו ניתנת לבעל תפקיד ציבורי טובת הנאה כלשהי - באמצעות תשלום, מתנות, רכוש או שירות כלשהו, על מנת שיפעיל את מעמדו ויבצע פעולות שונות למען האדם שהעניק את טובת ההנאה. לייעוץ מול עורך דין פלילי חייגו:072-3306718  ...

עבירת הלבנת הון מתבצעת באמצעות הסתרה או טשטוש מקורם של הכספים או הרכוש, וכן גם את זהותו של בעליו או את מיקומו וזאת על מנת להטעימו ברכוש חוקי ולעשות בו שימוש. מדובר בכל פעילות פיננסית שאינה חוקית....

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button