Archive

עבירות תקיפה ואלימות המופנות כלפי בת או בן הזוג הן עבירות פליליות, אשר המחוקק רואה אותן בחומרה. עבירות אלו מוגדרות כ"אלימות במשפחה". כאמור, התנהגויות אלימות עלולות לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות של התעללות פיזית, איומים, התעללות רגשית, מעשיים מינים (אונס, מעשים מגונים ועוד)....

אם יש עבירות שקשה לציבור הרחב להישאר אדיש אליהן, אלו הן בוודאי עבירות של התעללות בקטין. ילדים מבטאים עבורינו תמימות והם חסרי הגנה, כאשר מחרידים בעיקר המקרים בהם מי שפוגע בילד הוא זה שאמור לספק לו הגנה: החל מהורה ועד לגננת או למטפלת. מהי תקיפת קטין? עבירות...

עבירת סחר בבני אדם מתייחסת לפעולות של גיוס, העברה, מתן מחסה או קבלת אנשים לצורכי ניצול וכוללים בירת נלוות כגון הפעלת כוח, איומים, חטיפה וכו' על מנת לממש את מטרות הסחר. כל אלו נעשים למטרות ניצול מיני, כמו זנות, העסקה בכפייה, עבדות, וכן לסחר באיברים...

עבירות ביטחון מתייחסות לעבירת הפוגעות בביטחון המדינה, ביחסי חוץ, בסודות מדינה ובפעולות טרור המאיימות או פוגעות במדינה ובאזרחיה. בשל האיום המתמיד מראשית הקמת המדינה, התעורר הצורך להגנה מפני אלו המאיימים להשמידה. עבירת ביטחון מתייחסת לכל פעולה הפוגעת בביטחון המדינה: בגידה, ריגול, מסירת מידע, מרד, פגיעה...

עבירת הרצח היא עבירת הפשע החמורה ביותר במשפט הפלילי שכן היא גורמת להמתה של אדם מתוך כוונה תחילה. קדושת החיים היא ערך עליון ולכן נטילת חיי אדם דינה מאסר עולם. יחד עם זאת כיום לא קל להוכיח את כוונת הרצח שכן מצרכיה היא כוונה תחילה,...

אלימות במשפחה היא נושא טעון ומורכב מכל הבחינות. כפי שניתן להסיק, מדובר כאן בעבירות אלימות על סוגיהן המתרחשות בתוך התא המשפחתי וקשורה לרוב ליחסים הנרקמים בתוך המשפחה. זו יכולה להיות אלימות בין בני זוג, אלימות של ההורים כלפי ילדיהם או אלימות של בני משפחה רחוקים...

עורך דין כליאת שווא עבירת כליאת שווא מתייחסת להגבלה על חופש התנועה של אדם. מדובר על פגיעה באחת מהזכויות הבסיסיות של כבוד האדם וחירותו, הקובעת כי זכותו של כל אדם למנוע בחופשיות ממקום למקום ללא כל דאגה על הגבלה או שמא יעצרו אותו או יפגעו בו....

על פי חוק העונשין סחיטה באיומים נועדה לכפות על אדם עשיית או אי עשיית מעשה כרצון הסוחט. סחיטה עלולה לבוא לידי ביטוי באמצעים שונים: התבטאות בעל פה, בכתב, בהתנהגויות פיסיות או מילוליות ובפגיעה בגוף, רכוש, פרנסה ובחירותו של האדם ואפילו בפרסום או אי פרסום נגד...

עבירת איומים מתייחסת למעשים של הפחדה או הטלת אימה על אדם תוך פגיעה בביטחונו האישי, בין אם החשש מפני פגיעה הוא ריאלי ובין אם לאו. כלומר, במידה והנפגע מרגיש מאוים או מפוחד בגין אמירה כזו או אחרת, הקשורה לחייו, חירותו, גופו, רכושו וכו' – מדובר...

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button