Archive

לרוב, לאחר הגשת תלונה נפגע העבירה מקבל לידיו סיסמה ושם משתמש לבירור סטטוס החקירה בעניינו. למרבה הצער, המערכת מעט מסורבלת, אינה מספקת די מידע, ונפגע העבירה נותר לבדו במערכה מבלי שיהיה מי שייצג את זכויותיו. עורך דין פלילי שלומי ביזק עם כל הפרטים לנפגעי עבירה. זה...

חוק העונשין קובע כי לא ישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו 12 שנים. כלומר ילד שטרם הגיע לגיל 12 לא יהיה אחראי על המעשה ועל כן לא ניתן לעצור אותו, להעמידו לדין או להענישו על המעשה. אם כך, קטנים מקבלים התייחסות שונה...

בקשת חנינה הינו הליך אשר באמצעותו מוחלים לאדם שהורשע בפלילים על ידי ביטול העונש שקיבל בהליך המשפטי, באמצעות: הפחתת עונש מאסר, הפחתת עונש פסליה, מחיקת רישום פלילי או קיצור תקופת ההתיישנות. בבקשת חנינה יש להתייחס לנסיבות ביצוע העבירה וגם לנסיבותיו האישיות של מבקש הבקשה, בין היתר...

מהו רישום פלילי, רישום משטרתי, מתי צריך לפנות למטה הארצי, מתי להגיש בקשת חנינה או האם בכלל צריך לערער על עילת הסגירה? בואו נעשה קצת סדר: לאנשים נורמטיביים רבים בישראל יש רישום פלילי או רישום משטרתי כזה או אחר, אשר מונע מהם להתקבל למקומות עבודה, פוגע בשמם...

בניגוד לצו ההגנה אותו נהוג לבקש במסגרת של אלימות במשפחה, צו למניעת הטרדה מאיימת הנו צו שמטרתו להגן על אדם מפני פגיעה ע"י כל אדם שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. הטרדה מאיימת הנה כל התנהגות אשר פוגעת בשלוותו, פרטיותו או בחירותיו של אדם או...

חוק איסור לשון הרע עוסק בהגנת כבוד האדם ובשמו הטוב באמצעות הטלת איסור על פרסום או התבטאות פומבית העלולה לפגוע, להשפיע ולבזות אדם. אדם המוצא לנכון כי אמירה או פרסום מסוים עלול לגרום לו לנזק, בשמו, בפרנסתו וכו' יכול להגיש באמצעות עורך דינו תביעת לשון הרע....

באמצעות הגשת קובלנה פלילית מאפשר המחוקק לכל אזרח בחלק מסוים מן העבריות, למשל בעבירת לשון הרע, להניע הליכים פלילים כנגד האדם שביצע נגדו עבירה פלילית וזאת ללא מעורבות של רשויות החקירה והתביעה. יחד עם זאת – בהנחה והתביעה תראה כי יש בקובלנה כל ממש היא...

לאחר יעוץ נכון בחקירה, יכול התיק הפלילי להיסגר. אולם, גם לאופן סגירת התיק חשיבות רבה, שכן תיק שנסגר בעילה של "חוסר בראיות" או "מחוסר עניין לציבור", משאיר כתם ברישום המשטרתי אשר יש לפעול ולמחקו, היותו של רישום פלילי, אשר מצוין על גבי הרישומים של משטרת ישראל...

לאחר הגשת כתב אישום לבית המשפט ובטרם ניתנה הכרעת הדין בתיק, ניתן לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה באמצעות בקשה מנומקת בכתב לעיכוב הליכים. כאשר השיקול העיקר הוא בשאלת העניין הציבורי, כלומר בכל הנוגע לאכיפת החוק ולקיומו של הליך פלילי. במידה והיועץ המשפטי לממשלה יחליט לאשר את...

כאשר מוגש כתב אישום, המדינה מאשימה את החשוד אשר הופך לנאשם. עם הגשת כתב האישום המדינה מנמקת מהן העבירות, מהן העובדות ומי הם העדים במקרה. למעשה, על המאשימה להוכיח כי הנאשם אכן ביצע עבירה פלילית בוודאות מאד גבוהה, ובמידה והנאשם באמצעות סנגורו מצליח להטיל ספק...

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button