Archive

מעצר הפלילי מבקש להגשים מספר מטרות, מעצר לצורכי חקירה (תרגילי חקירה), מניעת שיבוש מהלכי חקירה (העלמת ראיות והשפעה על עדים), מניעת מסוכנות של העצור כלפי הזולת או אחר.   עורך דין פלילי שלומי ביזק...

זו למעשה הצהרה של תובע משטרתי כי כתב אישום יוגש בתוך 5 ימים ובשל כך מתבקשת תקופת מעצר נוספת, אשר במהלכה יוגש כתב האישום ובקשה להארכת המעצר עד לתום ההליכים המשפטיים....

לאחר היוודע למשטרה על דבר עבירה, מסוג פשע או עוון, נפתחת חקירה, אשר במהלכה יכול והיא תבקש לעצור חשוד או חשודים. ככל שהחקירה היה מורכבת וסבוכה יותר, או לחלופין שחומרת העבירה גדולה יותר, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד מעבר ל-24 שעות, ובשל כך...

מעצר ראשוני משמעו מעל 6 שעות עיכוב ועד ל- 24 שעות במעצר. לרוב נועד לצורכי חקירה ולהרחקה מן הציבור. לאחר 24 שעות יש הכרח להביא את העצור בפני שופט אשר יורה על המשך מעצרו, או שחרורו. לעיתים, ניתן לשחרר עצור כבר בתחנת המשטרה ולחסוך את...

עיכוב לצורכי חקירה - הסמכות נתונה לעיכוב בזירה ועיכוב לתחנה עד 3 שעות, ובאופן חריג עד 6 שעות, מעבר לכך יש לעצור את החשוד או לשחררו....

חייגו עכשיו 072-3306718

Call Now Button